L-aktar parti antika tas-swar li jdawru l-Belt Marittima tal-Birgu jergghu jinghataw d-dehra originali taghhom