Wirijiet ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa 2018 fil-Birgu