Tnax-il Esebizzjoni tal-Gimgha Mqaddsa 2011 fil-Birgu
 

Din is-sena tnax–il esebitur bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser jesebixxu l-esebizzjonijiet tagħhom fil-Belt Marittima tal-Birgu fejn wieħed jista’ jinnota l-kultura marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa f’din il-lokalita’ li hija waħda b’saħħita u ta’ livell għoli. Dawn l-esebizzjonijiet ser ikunu miftuħa għal-pubbliku minn lejliet id-Duluri sa nhar il-Ġimgħa l-Kbira b’uħud minnhom ikunu miftuħa sal-Għid il-Kbir.