Tahdidiet Edukattivi fuq is-Sahha

Tahdidiet Edukattivi fuq is-Sahha
 
Kull nhar ta’ Hamis, ezattament bejn it-30 ta’ Mejju, 2013 sa l-1 t’Awwissu, 2013, il-Kunsill Lokali tal-Birgu bil-kollaborazzjoni tal-Kura Primarja tas-Saħħa qieghed jorganizza diversi tahdidiet edukattivi fuq is-sahha primarja ghar-residenti tal-Birgu.
 
Dawn it-tahdidiet qed jigu organizzati gewwa l-binja Amministrattiva tal-Kunsill fil-Berga ta’ Franza, li tinsab fi Triq Hilda Tabone l-Birgu bejn l-ghaxra u nofs ta’ filghodu u l-hdax u kwart ta’ filghodu (10:30am – 11:15am)
 
It-tahdidiet Edukattivi, qed ikunu ferm interessanti u qam interess kbir mir-residenti ta’ din il-Belt, fejn it-tahdidiet jinkludu :
 
Speaker
Title of Educational Health Talk
Date
 
Sinjura Iris Zammit/ Sinjura Yvonne Azzopardi
Podiatrists
 
Foot Care
 
30 ta’ Mejju
 
Sinjura. Josette Bajada
Staff Nurse
 
Glaucoma screening
 
6 ta’ Gunju
 
Sinjura. Charlene Vassallo
Nutritionist/Dietician
Health Promotion and Disease Prevention Directorate
 
 
 
Maintaining A Healthy Weight
 
 
13 ta’ Gunju
 
Sinjur Leonard Briffa
Senior Physiotherapist
 
Keeping Active in Old Age
 
27 ta’ Gunju
 
Sinjura Therese Saliba
Mtarfa Community Mental Health Nurse Team Leader
 
Mental Health Awareness
 
4 ta’ Lulju
 
Sinjura Gertrude Buttigieg
Principal Speech Language Pathologist
 
Effective Communication
 
11 ta’ Lulju
 
Sinjura Mary Rose Micallef
Staff Nurse
 
 
Keeping Healthy
 
18 ta’ Lulju
 
Dr. Mario Grixti
Senior General Practitioner
 
Prevention and Management of Diabetes
 
25 ta’ Lulju
 
Dr. Marcel Martinelli
Senior General Practitioner
 
Management of high blood pressure and cholesterol
 
 
1 t’Awwissu
 
Kull min hu interresat li jattendi għandu jagħmel kuntatt mal-Kunsill Lokali tal-Birgu fuq 21662166 jew permezz tal-email birgu [dot] lcatgov [dot] mt (birgu [dot] lcatgov [dot] mt) sabiex jikkonferma l-attendenza tiegħu.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Health Educational Talks

 
Every Thursday, from the 30th May, 2013, till the 1st of August, 2013, the Birgu Local Council in collaboration with the Primary Health Care Department is organizing several Educational Health Talks for the residents of Birgu.
 
The talks, are being held at the Local Council Administration building in the Auberge de France, in Hilda Tabone Street, on Thursdays between ten thirty and quarter past eleven (10:30am – 11:15am).
 
These educational talks are proving to be very interesting and popular amongst the residents. They include various interesting topics, like for example, how one can keep active in old age and how to keep healthy.
 
Speaker
Title of Educational Health Talk
Date
 
Ms Iris Zammit/ Ms. Yvonne Azzopardi
Podiatrists
 
Foot Care
 
30th May
 
Ms. Josette Bajada
Staff Nurse
 
Glaucoma screening
 
6th June
 
Ms. Charlene Vassallo
Nutritionist/Dietician
Health Promotion and Disease Prevention Directorate
 
 
 
Maintaining A Healthy Weight
 
 
13th June
 
Ms. Leonard Briffa
Senior Physiotherapist
 
Keeping Active in Old Age
 
27th June
 
Ms. Therese Saliba
Mtarfa Community Mental Health Nurse Team Leader
 
Mental Health Awareness
 
4th July
 
Ms. Gertrude Buttigieg
Principal Speech Language Pathologist
 
Effective Communication
 
11th July
 
Ms. Mary Rose Micallef
Staff Nurse
 
 
Keeping Healthy
 
18th July
 
Dr. Mario Grixti
Senior General Practitioner
 
Prevention and Management of Diabetes
 
25th July
 
Dr. Marcel Martinelli
Senior General Practitioner
 
Management of high blood pressure and cholesterol
 
 
1st August
 
All those interested should contact the Birgu Local Council on 21662166 or email birgu [dot] lcatgov [dot] mt to confirm their attendance.