Is-Sur Gorg Agius, iben il-Belt Vittoriosa jirbah it-trofew tal-anzjan tas-Sena 2016 - Nazzareno Vassallo Award

Is-Sur Gorg Agius, iben il-Belt Vittoriosa jirbah it-trofew tal-anzjan tas-Sena 2016 - Nazzareno Vassallo Award

 

Is-Sur Agius gie nnonimat mis-Sindku tal-Birgu, is-Sur John Boxall bl-approvazzjoni unanima tal-Kunsill. Fejn xhieda ta` din in-nomina kien l-Arcipriet tal-Parrocca ta` San Lawrenz, Fr. Joseph Mizzi u l-Pirjol tal-Komunita Dumnikana, Fr. Frank Borg.