Skema Attivitajiet Sportivi 2011


 

L-Onorevoli Clyde Puli, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sport, flimkien mal-Onorevoli Dr Chris Said, Segretarju Parlamentari għall-Konsumatur, Kompetizzjoni Ġusta, Kunsilli Lokali u Konsultazzjoni Pubblika, jippreżentaw ċertifikati lill-Kunsilli Lokali li pparteċipaw fl-Iskema Attivitajiet Sportivi 2011, fil-Kulleġġ Santa Margerita Skola Primarja, Birgu fejn il-Kunsill Lokali tal-Birgu huwa wieħed minn dawk il-Kunsilli Lokali li għat-tielet darba qiegħed jieħu sehem u jipparteċipa f`din l-skema.

 

 

 

 

 

The Hon. Clyde Puli, Parliamentary Secretary for Youth and Sport, together with the Hon. Chris Said, Parliamentary Secretary for Consumers, Fair Competition, Local Councils and Public Dialogue, present certificates to Local Councils taking part in the Local Council Sport Scheme 2011 at St Margaret College Vittoriosa Primary. The Birgu Local Council is one of the Local Councils who is participating in this scheme for the third consecutive year.