Sensiela ta` Laqghat Informattivi 24 ta` Jannar 2016 Forti Sant`Anglu