Sejhet is-Sigar - Inizjattiva ghat-tfal ta` bejn it-8 u l-10 snin