PROGRAMM TA' ATTIVITAJIET TA' JUM IL-BIRGU 2011
KUNSILL LOKALI BIRGU

JUM IL-BIRGU 2011

 

Programm ta’ Attivitajiet organizzati mill-Kunsill Lokali tal-Birgu

 

Il-Ħadd 4 ta’ Settembru

Fl-għaxra ta’ filgħodu (10.00am)                    Ftuħ ta’ wirja ta’ xogħolijiet ta’ artiġġjanat

maħduma min-nies tal-Birgu fil-Berġa ta’

Franza mis-Sindku, s-Sur John Boxall.

 

Fis-sitta ta’ filgħaxija (6.00pm)                      Marċ mill-1st Cospicua Scouts Group mat-toroq

prinċipali tal-Birgu fejn jilħaq il-qofol tiegħu

b`parata minn l-istess grupp f’Misraħ ir-Rebħa.

 

Fis-sitta ta’ filgħaxija (6.00pm)                      Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ikkonċelebrata fil-

                                                                        Knisja Parrokjali ta’ San Lawrenz, fejn jieħdu

sehem l-Arċipriet u l-Kapitlu tal-Knisja

Kolleġjata  ta’ San Lawrenz flimkien mal-Pirjol

u l-Patrijiet tal-Komunita Dumnikana tal-Birgu.

 

Tberik tal-oqbra f`Misraħ ir-Rebħa u wara

għall-kxif mill-ġdid tan-niċċa tal-Madonna

tal-Karmnu li tinsab fi Triq San Lawrenz li

għadha kemm ġiet irrestawrata.

 

It-Tnejn 5 ta’ Settembru

Fl-għaxra ta’ filgħodu (10.00am)                    Donazzjoni ta’ kotba mill-Kunsill Lokali tal-

Birgu lil-Librerija Reġjonali, fejn għal din

il-preżentazzjoni se jkunu preżenti t-tfal

kollha tal-lokalita’ tal-Birgu.

It-Tlieta 6 ta’ Settembru

Fit-tmienja ta’ filgħaxija (8.00pm)                  Kunċert f`Couvre Porte mill-kantanta Fiona

Cauchi li rrapreżentat lill-Birgu barra minn

xtutna fil-proġett Oralities iffinanzjat mill-

Unjoni Ewropea.

 

Fit-tmienja u nofs ta’ filgħaxija (8.30pm)        Wara, l-preżentazzjoni tal-play

“Minn wara s-Swar” f`Couvre Porte

miktuba mis-Sur George Peresso, taħt id-

direzzjoni tas-Sur Darren Agius, li għaliha r-

residenti kollha tal-Birgu huma mistiedna.

 

 

L-Erbgħa 7 ta’ Settembru               Jum il-Birgu 2011

Fis-sitta ta’ filgħaxija (6.00pm)                     Jum il-Belt Rebbieħa u Glorjuża

                                                                        Iċ-ċelebrazzjonijiet jibdew bil-parteċipazzjoni

                                                                        tal-In Guardia, mill-għaqdiet u soċjetajiet

                                                                        kollha fejn jilħqu l-qofol tagħhom f’Misraħ ir-Rebħa.

 

 

KUNSILL LOKALI BIRGU

BIRGU DAY 2011

 

Programme of Activities organised by the Birgu Local Council

 

 

Sunday 4th September

 Ten o’clock in the morning (10:00am)         Opening of a crafts exhibition, done by the residents

                                                                        of Vittoriosa. This exhibition will be held at the Auberge de France, and will be inaugurated by the Mayor Mr. John Boxall.

 

Six o’clock in the evening (6:00pm)            Band Parade from the 1st Cospicua Scouts Group, around the main streets of Vittoriosa, which will then reach its peak at Misrah ir-Rebha

 

Six o’clock in the evening (6:00pm)              Thanksgiving Mass concelebrated in the Parish Church of St. Lawrence, with the participation of the Archipriest and the Chapter of the Collegiate Church of St. Lawrence, together with the Prior and Friar of the Dominican Community of Birgu

                                                                       

Blessing of the graves in Misrah ir-Rebha, followed by the unveiling of the newly restored Niche of Our Lady of Mount Carmel, found in St. Lawrence Street.

.

 

Monday 5th September

Ten o’clock in the morning(10:00am)           Book donation to the Regional Library by the

                                                                        Birgu Local Council, where for this presentation,

                                                                        all the children of the locality of Birgu will be present.

 

 

 

 

Tuesday 6th September

Eight o’clock in the evening (8:00pm)          Concert by Singer Fiona Cauchi, who represented the City of Birgu abroad, in the Oralities project funded by the European Union. This will be held in Couvre Porte.

 

Half past eight in the evening (8:30pm)        This will be followed by the presentation of the

                                                                        play  “Minn Wara s-Swar”, written by Mr. George Peresso, and directed by Mr. Darren Agius. All the residents of Birgu are invited to attend.

 

 

Wednesday 7th September              Birgu Day 2011

Six o’clock in the evening (6:00pm)             The Cities Glorious Day. Celebration will begin

                                                                        with the participation of the “In Guardia” together with the participation of all the associations and societies of Birgu, which will then reach their peak at Misrah ir-Rebha