Progett Propost mill-Kunsill Lokali tal-Birgu bl-approvazzjoni tal-Kumitat tar-Regatta