Premju Inizjattiva Lokalitajiet Indaf 2010


 

Il-Kunsill Lokali tal-Birgu nhar l-Erbgħa 11 ta' Awwissu, 2010 organizza attivita ta' tindif bħala parti mill-attivitajiet organizzati taħt l-iskema "Premju - Inizjattiva Lokalitajiet Indaf 2010", fl-area abbandunata magħrufa bħala "Il-Glażiż", liema area ġiet devoluta lill-istess Kunsill f'Lulju, 2010.

Huwa ppjanat li din l-area aktar 'il quddiem tiġi żviluppata f'zona ta' rikreazzjoni, bil-possibilta li jsir parkeġġ.

Fl-okkażjoni ta' din l-attivita, saru diversi xogħlijiet fosthom żbir tas-siġar, kif ukoll tindif inġenerali ta' din l-area.