Plakkek Godda Bin-Numri tar-Residenzi bl-Emblema tal-Birgu

 

Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ghadu kemm nhieda progett tan-numri tal-bibien fil-lokalita tieghu li huwa l-ewwel progett ta` din ix-xorta fil-gzejjer Maltin.  Ghal dan il-progett il-Kunsill Lokali tal-Birgu sab ghajnuna finanzjarja minn diversi kumpaniji privati. Il-Kunsill qieghed jipprova li sa nhar Hadd il-Ghid ikollhu numri ta` bibien gida` mwahhlin.

Il-Kunsill iheggeg lil dawk kollha li jixtiequ u ghadhom ma ordnawx dawn in-numri tar-residenza taghhom, jaghmlu dan sabiex dan il-progett jigi attwat fit-totalita tieghu fl-iqsar zmien possibli.

 
 
Ritratt tal-plakka kif ser ikunu numri  tal-bibien fil-lokalita tal-Birgu