Mifsud Garage Ironmongery

Mifsud Garage Ironmongery
Triq La Vallette
Birgu

No. Telephone - (00356) 21807535 / 21807537 / 21667263 / 27807535
No. Fax - (00356) 21807818
E-Mail Address: infoatmifsudgarageltd [dot] com