Melvin Photo Studio

Melvin Photo Studio
Triq il-Mina l-Kbira
Birgu