Lifetime Achievement Environmental CommitmentIs-Sindku tal-Birgu, Is-sur John Boxall, jinghata il-premju ghal Lifetime Acheivement Environmental Commitment, nhar il-31 ta' Ottubru, 2014


 

'Dan l-Award jaghti gieh lill ufficjal Pubbliku elett li wera impenn b’dedikazzjoni assoluta  biex imexxi il quddiem inizjattivi ambjentali li jirrizultaw li jsebbhu jew inaddfu lokalita , u jzidu  il kollezjoni ta skart riciklabbli  Dan l-Award se jaghti gieh lill individwu li hadem hafna gewwa il-Lokalita, anzi ta sahhtu lill Komunita  li ilhu snin imexxi b’abilita biex illum hija wahda mill isbah lokalitajiet Maltin li taghmlilna gieh.   Ta dan ahna grati u il-lejla ser jirrikonoxxuh .Dan  l-Award  din is-sena se jmur ghand Is- Sur John Boxall. Sindku tal-Birgu' - Joe Attard, CEO u Direttur, GreenMT