Letteratura mill-Kottonera

 
 
 
                                                         
 
Il-Kunsill Lokali Birgu u VersAgħtini IKM VO50
 
 
jippreżentaw
 
Letteratura mill-Kottonera
 
 
 
Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru, 2011
 
 
 
Fil-Berġa ta’ Franza, Triq Hilda Tabone, il-Birgu
 
 
 
Nibdew fis-7:00pm
 
 
 
Bis-sehem tal-grupp tad-djaletti ta’ VersAgħtini
 
 
Flimkien mal-mużika oriġinali ta’
 
 
Josephine Ebejer Grech
 
 
Bibita
 
 
Kulħadd mistieden – Dħul b’xejn
 
 
( 2166 7001 - 9922 6186 – marlaatonvol [dot] net
 
 
 
VersAgħtini IKM - Għarfien fil-pubbliku: Letteratura – Mużika - Djaletti