L-EWWEL MAĠISTRAT MAĦTUR, WILD IL-BELT VITTORIOSA

 
Fit-28 ta’ April, l-Avukat Neville Camilleri ngħata l-ġurament tal-ħatra ta’ Maġistrat fil-Qorti ta’ Malta  u ta’ Għawdex. Dr Neville Camilleri twieled fit-28 ta’ Marzu,1974. Huwa iben Charles Camilleri u Luigia nee Attard. L-Avukat Camilleri attenda l-iskola primarja ta’ St Francis f’Bormla u sussegwentment mar fl-iskola sekondarja, is-Seminarju. Qabel beda l-istudji tiegħu l-Universita’, l-Avukat Camilleri attenda s-Sixth Form fl-Msida.
Fis-sena 1996, l-Avukat Camilleri ggradwa fil-B.A (Legal & Humanistic Studies) mill-Universita’ ta’ Malta u fis-sena 1997 ħa d-Diploma ta’ Nutar Pubbliku. Fis-sena 1999, Dr Camilleri ggradwa bħala Avukat mill-Universita’ ta’ Malta u kiseb Masters fis-Servizzi Finanzjarji mill-istess Universita’ fis-sena 2001. Bħala Avukat, Dr Camilleri kellu l-prattika privata tiegħu u kien ukoll Membru tal-Appell għar-Refuġjati minn Novembru 2004 sakemm ħa l-ġurament tal-ħatra bħala Maġistrat. L-Avukat Camilleri kien ukoll ilu jservi għal diversi snin bħala Arbitru f`każijiet mandatorji fiċ-Ċentru Malti għall-Arbitraġġ u kif ukoll f`każijiet volontarji. F`Ġunju 2005, l-Avukat Camilleri sar Deputat Difensur ta’ Żwieġ fi ħdan it-Tribunal Ekkleżjastiku.
Dr Camilleri huwa wieħed mill-erba’ wlied tal-koppja Camilleri.