L-Ewwel Attivita Kulturali fill-Foss tal-Birgu

 

Nhar l-Erbgha 13 ta' Lulju fil-Foss tal-Birgu itellet l-ewwel attivita kulturali wara li dan il-post gie renovat u saru bosta xoghlijiet fosthom ir-restawr ta' swar. Din kienet imtella mill-kor Cappella Sanctae Catharinae bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Birgu u li ghaliha attendew numru ta' mistednin distinti fost nies ohra.

 

Din hija xhieda ta' kif il-Foss tal-Birgu ser jinbidel minn post abbandunat u jintuza ghal hafna skopijiet ulterjuri ghal post ta' centru ta attivitajiet kulturali.