Kunsill Ġdid fil-Lokalita' tal-Birgu


 

Kunsill Ġdid fil-Lokalita' tal-Birgu

 

Il-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali tal-Birgu eletti fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li saru nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu, 2012, jieħdu l-ġurament tal-ħatra fil-Berġa ta’ Kastilja nhar l-Erbgħa 28 ta’ Marzu, 2012.

 

 

 

Mix-xellug għall-lemin : John Boxall, Trevor Mizzi, Anthony (Anton) Gellel, Alan Cassar u Lawrence (Lorry) Attard

 

 

     Il-Kunsill Lokali tal-Birgu akkupanjat mis-Segretarja Eżekuttiva, s-Sinjorina Christine Bonello  dakinhar tal-ħatra fil-Berġa ta' Kastilja