Korsijiet għal Anzjani

Korsijiet għal Anzjani
 
L-Universita` tat-Tielet Eta` flimkien maċ-Ċentru ta` Rizorsi fil-Kottonera ser jorganizzaw korsijiet għal Anzjani minn Ottubru li ġej ġewwa ċ-Ċentru ta` Rizorsi fil-Kottonera, Triq San Dwardu, Fortini, l-Birgu.  Dawn il-korsijiet ser isiru kull nhar ta’ Hamis mid-disgha sal-hdax, u ser ikunu fuq “L-Knisja u l-istat f’Malta”  mmexxija minn Rev. Dr. Rene` Camilleri, u “Niċeċ u Parroċċi fil-Kottonera” mmexxija minn Mr. Tony Terribile.
Ghal dawk li nteressati jattendu dawn il-korsijiet, il-prezz hu ta` € 12 għal kull applikant.  Dan il-prezz jinkludi ż-żewġ korsijiet u ohrajn li jistghu jinghataw fis-sena akkademika 2013-2014 li tibda fl-10 t’Ottubru 2013 fic-Centru ta’ Rizorsi fil-Kottonera. . Applikazzjonijiet jistgħu jinġabru minn ġewwa ċ-Ċentru ta` Rizorsi fil-Kottonera, Triq San Dwardu, Fortini, l-Birgu mit-Tnejn sal-Gimgha bejn 8.30 u 12.30 jew ibgħatu emajl fuq crcatum [dot] edu [dot] mt (crcatum [dot] edu [dot] mt).  Ghal aktar konvenjenza jew għal iktar informazzjoni tistgħu ċċemplu fuq T: 2340 7801
 
Korsijiet għal Anzjani
Universita` tat-Tielet Eta`
 
           Knisja u Stat f’Malta                              Rev. Dr. Rene Camiller
Niċeċ u Kappelli fil-Kottonera          Mr. Tony Terribile
 
Ħamis bejn 9.00 – 11.00hrs  minn Ottubru
                       Prezz: €12 (għal sena sħiħa)                          
(Anzjani: 60+)
 
 
Applikazzjonijiet jinġabru sa l-aħħar ta` Settembru
 
Għal applikazzjoni jew għal iktar informazzjoni ċempel fuq
T: 23407801 jew ibgħat emajl fuq crcatum [dot] edu [dot] mt (crcatum [dot] edu [dot] mt)