Konferenza tal-AVEC gewwa Niska Banja, Serbia bejn 20-21 ta` Gunju 2016