Il-Programm tal-Attivitajiet għall-okkazjoni ta' Jum il-Birgu 2012
  Kunsill Lokali Birgu

 
 Jum il-Birgu 2012
 
 
Il-Programm tal-Attivitajiet organizzati mill-Kunsill Lokali tal-Birgu
 
 
 
Il-Ġimgħa 31 t`Awwissu
Ħarġa divertenti għal kulħadd      
 
Ħarġa divertenti għal kulħadd.Tluq mix-xatt ta’ tas-Sliema fis-sebgħa ta’ filgħaxija (7.00pm) bil- vapurett tal-Captain Morgan għal dawra madwar l-inħawi tal-Port il-Kbir u wara għal ikla ġewwa l-Plaza Hotel
 
 
 
L-Erbgħa 5 ta’ Settembru                            
Preżentazzjoni ta’ Ktieb Interattiv lit-Tfal tal-Birgu            
 
Preżentazzjoni ta’ Ktieb Interattiv fuq il-Birgu bl-isem Exploring Malta – An Activity Book – Birgu ‘Citta Vittoriosa’ għat- tfal tal-Birgu kollha ta’ bejn is-6 u t-12-il sena nhar il-Erbgħa 5 ta' Settembru fl-għaxra ta' filgħodu ġewwa l-Berġa ta’ Franza.
 
 
 
Il-Ħamis 6 ta’ Settembru
Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni ta' Jum il-Birgu 2012               
 
Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr nhar il-Ħamis 6 ta' Settembru fis-sitta ta' filgħaxija (6.00pm) ikkonċelebrata fil-Knisja Parrokjali ta’ San Lawrenz, fejn jieħdu sehem l- Arċipriet u l-Kapitlu tal-Knisja Kolleġjata ta’ San Lawrenz flimkien mal-Pirjol u l-Patrijiet tal-Komunita Dumnikana tal-Birgu
 
 
 
Il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru
Jum il-Birgu 2012 - Jum il-Belt Rebbieħa u Glorjuża
 
Nhar il-Ġimgħa 7 ta' Settembru fis-sebgħa u kwart ta' filgħaxija (7.15pm). Iċ-ċelebrazzjonijiet jibdew bil-parteċipazzjoni tal-In Guardia, mill-għaqdiet u soċjetajiet kollha fejn jilħqu l-qofol tagħhom f`Misraħ ir-Rebħa
 
Wara ser jiġu inawgurati uffiċjalment l-uffiċini l-ġodda tal-Kunsill Lokali ġewwa l-Berġa ta’ Franza segwit b`riċeviment għall-okkażjoni

 

 
KUNSILL LOKALI BIRGU
 
 
BIRGU DAY 2012
 
Programme of Activities organised by the Birgu Local Council
 
 
Friday 31st August
A fun outing for everyone            
 
Departure at seven o’clock in the evening (7:00pm) from Sliema Ferries for a cruise
around the Grand Harbour. Afterwards, dinner at the Plaza Hotel
 
 
Wednesday 5th September
Presentation of the Interactive Book for Children on the City of Birgu
 
On Wednesday 5th September, at ten o’clock in the morning (10:00am) at the Auberge
de France,presentation of the Interactive Book, on the City of Birgu, “Exploring Malta –
An Activity Book– Birgu Citta Vittoriosa, for all the children of Birgu, aged between six
years old and twelve years old
 
 
Thursday 6th September
Thanksgiving Mass on the occasion of Birgu Day
 
On Thursday 5th September, at six o’clock in the evening (6:00pm)Thanksgiving Mass
will be concelebrated in the Parish Church of St. Lawrence, with the participation of
the Archipriest and the Chapter of the Collegiate Church of St. Lawrence, together with
the Prior and Friar of the Dominican Community of Birgu
 
 
Friday 7th September
Birgu Day - The Cities Glorious Day
 
On Friday 7th September at quarter past seven (7:15pm). Celebration will begin with
the participation of the “In Guardia” together with the participation of all the
associations and societies of Birgu, which will then reach their peak at Misraħ ir-Rebħa
 
Afterwards, the new offices at the Auberge de France, will be inaugurated, followed by a reception