Il-Kunsill Lokali tal-Birgu jattendi ghall-Laqgha Generali tal-ALDA f`Parigi

 Is-Sindku tal-Birgu, is-Sur John Boxall flimkien mal-President u s-Segretarju Generali flimkien mad-delegati msiehba fl-Assoccjazzjoni Internazzjonali ALDA, waqt laqgha generali li saret f`Parigi fil-11 ta` Gunju 2016, fejn il-Kunsill Lokali tal-Birgu ilhu msieheb f`din l-Assocjazzjoni ghal dan l-ahhar hames snin.