Il-Kunsill Lokali tal-Birgu għar-raba' sena konsekuttiva jipparteċipa fl-Iskema għal Inizjattivi Sportivi

 
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu, għar-raba’ sena konsekuttiva, ser ikun qiegħed jipparteċipa fl-iskema għal inizjattivi sportivi, organizzata mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali, flimkien mal-Kunsill Malti għall-Isport.
Permezz ta’ din l-iskema, għas-sena 2012, il-Kunsill Lokali tal-Birgu, ser ikun qiegħed jorganizza l-After School Programme,  għall-istudenti li jattendu l-Iskola Primarja Santu Rokku, kif ukoll Aerobics Classes għall-adulti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
For the fourth consecutive year, the Birgu Local Council, will once again be participating in the Sports Initiative Scheme organised by the Department of Local Government and the  Kunsill Malti ghall-Isport.

Through this scheme, for the year 2012, the Birgu Local Council will organize the “After School Programme”, for students attending the Santu Rokku Primary School in Birgu, as well as Aerobics Classes  for adults.

        
For