IL-BANDIERA TAL-BELT REBBIEĦA VITTORIOSA TITTAJJAR FUQ IL-MINA L-ĠDIDA

IL-BANDIERA TAL-BELT REBBIEĦA VITTORIOSA TITTAJJAR FUQ IL-MINA L-ĠDIDA 
 
Nhar il-Ħadd 8 t’April, 2012, Jum l-Għid il-Kbir, ittellet għall-ewwel darba l-bandiera tal-Birgu fuq il-mina l-ġdida, dik li nbniet f`dawn l-aħħar xhur permezz tal-proġett iffinanzjat mill-Gvern Ċentrali u parti minnu mill-Unjoni Ewropeja taħt l-iskema tal-ERDF.
Fit-tieni laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Birgu li saret nhar l-Erbgħa 11 t’April, 2012, b`vot unanimu ġie deċiż li din il-bandiera tittella’ kuljum f`dan il-post prominenti u f`waħda mill-entraturi prinċipali ta’ din il-Belt Kapitali Marittima u Storika.
 
 
 
 
THE FLAG OF THE CITY OF VITTORIOSA FLIES SIGNIFICANTLY ON THE MAIN GATE
 
On Sunday 8th April, 2012, Easter Sunday, for the first time ever, the Flag of the City of Vittoriosa, flew on its mast on the Main Gate, which was built in the past months, with the help of the project financed by the Central Government, under the call of ERDF funding, part financed by the European Union.
During the second Council meeting of the Birgu Local Council held on Wednesday 11th April, 2012, it was unanimously decided that the flag will fly everyday in a prominent location on one of the main entrances of this Maritime and Historical Capital.