Iesus Nazarenus

 
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu jixtieq jinforma lill-pubbliku inġenerali li sfortunatament din is-sena, l-wirja popolari marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa “Iesus Nazarenus” li l-aħwa Busuttil, Clive u Roderick, itellgħu fi Ġnien il-Kunsill il-post magħruf bħala “il-Foss tal-Birgu” mhux ser tittella’.
 
Dan minħabba x-xoghlijiet ta’ restawr li preżentament qegħdin isiru fuq il-fortifikazzjonijiet li jdawru l-Belt Marittima tal-Birgu.
 
L-aħwa Busuttil, flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Birgu, jiskużaw ruħhom għal kull inkonvenjent li seta' ġie kkawżat u jawgura li s-sena d-dieħla din l-esebizzjoni terġa titella’.
 
 
  
Iesus Nazarenus 
 
 
 
The Birgu Local Council would like to inform the general public that unfortunately this year, the popular and sought after, Good Friday exhibition, “Iesus Nazarenus”, which the Busuttil brothers, Clive and Roderick, usually set up at the Coronation Garden, also known as “il-Foss tal-Birgu” will not be set up.
 
This is due to the restoration works that are currently being done along the bastions of the Maritime City of Birgu.
 
The Busuttil Brothers and the Birgu Local Council would like to apologise for any inconvenience caused and hope that it will set up again next year.