Harga Kulturali Ghal Mellieha
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu ser jorganizza hargar kulturali ghal Mellieha nhar l-Erbgha 25 ta' Novembru, 2009, tluq mil-pjazza fi 8:45 ta' filghodu.

Waqt din il-harga ser nisimghu quddiesa fis-santwarju tal-Madonna u wara ser ikollna zjara fil-Muzew tat-tunnara u s-sit ta' l-Agri Turizmu fejn hemm ikollna ikla tradizjonali maltija.

Prezz huwa ta' €6 u biljetti mil-ufficini amministrattivi tal-Kunsill f'Couvre Porte u minghand il-Kunsilliera Judith Saliba.