Harga ghal Ghawdex fl-okkazjoni ta` Jum il-Birgu 2019