Ghoti ta`Injection kontra l-Influwenza

   

Il-Kunsill Lokali tal-Birgu qed javza li dawk il-persuni kollha li ghandhom l-eta ta` 55 sena `il fuq u li jixtiequ jiehdu l-injection kontra l-influwenza, huma mitluba jigu jinkitbu fl-ufficini amministrattivi tal-Kunsill Lokali waqt il-hinijiet tal-ftuh bejn it-tmienja ta` filghodu (8:00am) u nofs siegha (12:30pm) jew bejn is-siegha u kwart ta` wara nofsinhar (1.15pm) u l-hamsa neqsin kwart ta` filghaxija (4.45pm) jew inkella jcemplu fuq 21662166 sa` mhux aktar tard minn nhar it-Tnejn 24 ta` Settembru 2018.