Ghall-Bejgh il-Ktieb ta` Gorg Agius maghruf bhala tal-Muzew

Il-Ktieb dwar Il-Hajja u l-Istorja ta` Gorg Agius maghruf bhala Tal-Muzew issa jista` jinxtara mill-ufficini amministrattivi tal-Kunsill. L-ammont ta` kotba provduti lill-Kunsill huma limitati hafna u dan jista` jinkiseb ghall-prezz ta` ghoxrin euro (€20)