Empower - Training Courses for Youths

L-Aġenzija Żgħażagħ, għal darb`oħra ħasbet biex tkompli tkabbar il-programm ta’ Empowerement bil-għan li toħloq opportunita oħra biex ikun faċilitat l-iżvilupp ħolistiku taż-żgħażagħ. Dan il-proġett għandu l-għan li jikkumplimenta l-edukazzjoni formali billi jingħata taħriġ b`mod formali li tapella liż-żgħażagħ. Diversi temi ta’ importanza fil-ħajja taż-żgħażagħ ser ikunu koperti permezz ta’ dan il-proġett “Empower”.
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu qed jaħdem id f`id mal-Aġenzija Żgħażagħ u fil-ġranet li ġejjin, fid-djar tagħkom, ser tirċievu applikazzjoni għal dawn is-sessjonijiet ta’ taħriġ.
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgu jħeġġeġ lil dawk iż-żgħażagħ kollha interessati biex japplikaw mill-aktar fis possibli.
 
                                 ---------------------------------------------------------------
Once again, The Youth Agency, sought to further expand the programme 'Empowerment', aimed at creating an opportunity on the development to facilitate a holistic youth approach. This project aims to compliment formal education by giving training to appeal to young people. Several important topics, concerning the lives of the youths will be covered through this project “Empower”.
 
The Birgu Local Council is working closely with the Youth Agency and in the coming days, you will receive an application at your home, to apply for the training sessions.
 
The Birgu Local Council encourages all those youths who are interested to apply within the Local Council at your earliest.