Birgufest 2015 Programm tal-Attivitajiet/ Programme of Activities

  

 
              
                                               
 
 
 
PROGRAMM TA’ ATTIVITAJIET
 
 
Il-Ġimgħa 9 ta’ Ottubru - Filgħodu
 
Stedina għall-iskejjel kollha biex jipparteċipaw fl-inawgurazzjoni ta 'l- Birgufest 2015 attivitajiet :
 
 
09:00 - 12:00                         Re-enactment tal-Kavallieri
 
-    Qari tal-bandu madwar il-belt storika tal-Birgu
-    Re-enactment drammatizat
     Imtella’ mill- Awtorità Maltija tat-Turiżmu
 
 
Fun Train Tours
 
-    Vjaġġ kulturali pjaċevoli fuq il-ferrovija madwar il-belt tal-
      Birgu
      Imtella’ minn Malta Fun Trains
 
 
Tours Iggwidati għat-Tfal f’postijiet storiċi fil-Belt tal-Birgu
 
 
Fil-Knisja tal-Lunzjata u l-Kjostru tal-Kunvent tal-Patrijiet Dumnikani, it-tours ser ikunu mmexxija mmexxija minn Fr. Lawrence Attard.
 
Is-Sur George Peresso se jkun qed imexxi t-tours fil- Knisja Parrokkjali ta' San Lawrenz.
 
 
09:00 – 12:00               L-Oratorju ta` San Gużepp (Mużew tal-Knisja)
 
09:00 - 12:00                 Palazz tal-Inkwiżitur
 
09:00 - 12:00                 Mużew Marittimu
 
09:00 - 12:00                Posta ta' Kastilja
 
                                       - Roman 10th Legion
 
09:00 - 12:00                   Berġa tal-Ingliterra
 
                                        - Esebizzjoni ta` Sriep u Retili oħra imtella`
                                          minn Malta Herpetological Society
 
09:00 – 12:00                  Berġa ta` Franza (Kantina)
 
                                       - Show of Arms
 
09:00 - 12:00                   Couvre Porte
 
                                       -  Project Lazarus Malta (Medievel)
 
 12:00 – 13:00                   Pjazza tal-Belt Vittoriosa
 
                                         -  Zumba mtella` minn Kinetic Dance Studio
 
                              
                                          
Il-Ġimgħa 9 ta` Ottubru - Filgħaxija
 
   Couvre Porte
 
19:00 - 23:00                         - Suq tal-Artiggjanat
  Entertainment minn Camilleri Trio
 
-          Lazarus Project Malta (Medievel)
 
 
                                               Berġa ta`Franza (Kantina)
 
-          Show of Arms
 
 
 
20:15 - 00:00                        Kunċert Live f’Misraħ ir-Rebħa
 
20:30 - 22:00  Dbanned
                                                22:30 – 00:00  The Crowns
 
Fun Train Tours
 
- Vjaġġ kulturali pjaċevoli fuq il-ferrovija madwar il-Belt tal-
  Birgu
  Imtella’ minn Malta Fun Trains
 
 
Is-Sibt 10 ta'Ottubru - Filgħaxija
 
18:30-00:00          Fuq is-Swar tal-Birgu, toroq u spazji miftuħa
 
Il-Qofol tal-Festival
 
Id-Dawl kollu tat-toroq se jintefa' u l-Belt tal-Birgu tinxtegħel minn eluf ta’ xemgħat li joħolqu atmosfera maġika
 
19:30 - sa tard           Triq it-Torri ta’ San Ġwann
 
                                          19:30 – 20:15 – Russian Folk Dancers
                                          20:30 – 22:00 – Virtousi
                                          22:30 -  00:00 – 40 Days of Rain
 
Couvre Porte
 
19:00 - 23:00                         - Suq ta’ Artiġġjanat
 
                                         Divertiment :
 
                                                20:30 : 23: 00 –  Willie Quartet
               Camilleri Trio
 
                                                Lazarus Project Malta (Medievel)
 
 
19.30 – 22:00              Kapella ta` Sant` Anna (Kunvent Santa Skolastika)
 
                                               19:30 – Cappella Sanctae Catherinae
                                                21:00 -  VokaFest Choir
 
 
20:00 - 23:00                Knisja tal-Lunzjata – Triq il-Mina l-Kbira
      
                                                20:00 – VokaFest Choir
                                                21:30 – Cappella Sanctae Catherinae
 
20:00 - 23:00                 Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz
 
                                                20:30  - Cappella Sanctae Catherinae
                                                21:30  - Roberta Mallia
                                                22:00 -  Kristina (pjanista)
 
 
19:30 - 00:00                   Pjazza tal-Belt Vittoriosa – Main Stage
 
19:45 – 20:00 –    Milena Bianco
20:00 -  20:15 –    Mariah Sapiano
20:15 – 20:30 –    Nirvana Bonnici
20: 30 – 22: 00 –  Malcolm & Band
22: 30 – 00:00 -    Cash & Band
 
 
20:30 - 23:00                         Posta ta' Kastilja
 
                                         “1565 The Battle through Dance” mtella` mill-Kinetic Dance Studio
 
 
20:00 - 23:00                         Triq La Vallette ( is-Simenta )
 
                                               20:00 – 22:00  - Bernie and Pod Acoustic
                                               22:00 – 22:45 – Russian Folk Dancers
                                               23:00 – 00:00 -  Cryptic Street
 
 
20:00 - 23:30                         Triq San Lawrenz (ħdejn il-Monument tal-Ħelsien)
 
Fun Train Tours
 
-  Vjaġġ kulturali fuq il-ferrovija madwar il-Belt tal-Birgu
   Imtella’ minn Malta Fun Trains
 
 
21:00 - 23:00                         Madwar bosta toroq fiz-zonatal-Collachio (iz-zona l-aktar
                                                 antika tal-Birgu)
 
- Camilleri Trio
- Brenda Farrugia (kitarista)
 
 
 
 
20:00 - 23:00                         Triq il-Foss
 
 
Birgufest 2015 - Short Film Festival
Films li ser jintwerew :
 
 1. Hostage - Dir  Jameson Cucciardi (Malta)
 2. The Maltese Fighter - Joshua Cassar Garpar (Malta)
 3. Xitan Bid-dublett -  Karl Schembri (Malta)
 4. Obscure - Fabrizio Fenech (Malta)
 5. Karma (Malta)
 6. The Bench – Claudia Chircop (Malta)
 7. Qalbi (Malta)
 8. The Buddy - Hannelle Demicoli (Malta)
 9. Wapped  (Malta) 
 10. Ic-Cavetta (Malta
 11.  Il-Genwin (Malta) 
 
 
Il-Ħadd 11 ta’ Ottubru
 
09:00 - 12:00                         Baned u Parati li jibdew minn Couvre Porte
 
 - Surgutyan Ochka (Russian Band)
 
 - Massed Pipes and Drums mtella` minn:
   
  -Wallace Pipes & Drums
 - Marsa Scouts Pipes & Drums
 - Zurrieq Scouts Pipes & Drums
 
 
Postijiet ta'Interess
 
• Knisja Konventwali u Kolleġġjata ta'San Lawrenz fi Triq San Lawrenz;
• Knisja tal-Lunzjata fi Triq il-Mina l-Kbira ;
• Knisja ta'Sant’Anna(annessa mal-Monasteru tas-Sorijiet Benedittini ta'
   Santa Skolastika ;
•Mużew tal-Knisja fl -Oratorju ta'San Ġużepp. Aċċess minn Misraħ ir-Rebħa;
• L-Oratorju tal-Kurċifiss, maġenb il-Knisja ta'San Lawrenz ;
• Kunvent u Kjostru tal-Patrijiet Duminikani fi Triq il-Mina l-Kbira ;
• Każin Banda San Lawrenz f’’Misraħ ir-Rebħa ;
• Każin tal-Banda Prince of Wales Own fi Triq il-Mina l-Kbira ;
• Berġa ta’ Franza fi  Triq Hilda Tabone ;
• Berġa tal-Ingilterra fi Triq il-Majjistral
 
Mużewijiet
 
• Palazz tal-Inkwiżitur fi Triq il-Mina l-Kbira ; *
• Mużew Marittimu fix-Xatt tal-Birgu  *
 
* Il-Palazz tal-Inkwiżitur li jiġbor fihil-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija, kif ukoll il- Mużew Marittimu ta' Malta, ser ikunu miftuħa sa nofsillejl fiż-żewġt iljieli.
 
Dħul f'kull mużew ser ikun bir-rata mnaqqsa ta' € 2 .
 
• Muzew tal-Gwerra Museum f’Couvre Porte
 
* Matul il-BirguFest, is-Sibt filghaxija 10 ta` Ottubru, il-Mużew tal-Gwerra se jestendi l-ħinijiet tal-ftuħ sa nofs il-lejl. Il-Prezz ta` dħul ser ikun imnaqqas b`50% tal-prezz normali.
 
 • Il-Ftuħ uffiċjali mill-ġdid tal-Forti Sant Anġlu, il-Ħadd 11 ta` Ottubru mid-9:00hr sal-17:00hr
 
 
N.B. – * Il-postijiet kollha storiċi u kulturali ta' interess, Mużewijiet u wirjietse
               ikunu miftuħa għall-pubbliku mid-9am sa tard filgħaxija.
 
 
Wirjiet matul BirguFest 2015
 
 
 1. Dar Normanna fi Triq it-Tramuntana
 
Waħda mill-eqdem djar li nsibu fil-Birgu u li għandha karatteristiċi uniċi
Siculo-Norman se tkun miftuħa għall-pubbliku mingħajr ħlas.
 
 
 1. Berġa ta` Franza fi Triq Hilda Tabone
 
Quartet “An Art Exhibition” – Wirja ta’ Arti minn 4 artisti lokali:
 
 • Diane Agius
 • Marika Borg
 • Ray Agius
 • Frank Ancilleri
 
 
 1. Berġa ta` Franza (Kantina) fi Triq Hilda Tabone 

             Show of Arms

 
       4.   Berġa tal-Ingliterra fi Triq il-Majjistral
 
              Esebizzjoni ta` Sriep u Retili oħra imtella` mill-Malta Herpetological Society
 
5.     Oratorju tal-Kurċifiss
 
Wirja mtella` mill-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira
 
6.     Sala Parrokjali
 
Wirja t`Armar tal-Festi
 
 
Stands ta’ ikel
 
L-organizzaturi tal-Birgufest ippermettew bejgħ ta’ ikel u x-xorb tradizzjonali Malti fil-Birgu fi Pjazza tal-Belt Vittoriosa, fi Triq it-Torri ta’ San Ġwann u Xatt ir-Rizq.
 
 
Parkeġġ
 
 • Fil-grawnd tal-futboltal-Fortini
 
 • Spazji wkoll disponibbli ħdejn il-Klabb tal-Boċċi tal-Kalkara (fejn kien hemm l-‘oil tanking’)
 
 • Il-Kunsill Lokali laħaq ukoll ftehim mal-KoperattivaCoop Services biex jorganizza servizz ta’ Park and Ride bejn is-6pm u n-12.30am minn Kordin (ħdejn il-grawnd tal-Hibs) u minn Garden Road, Zabbar għal Triq il-Ġublew Tal-Fidda, l-Birgu ( ħdejn il-bus terminus ) u lura għal prezz ta’EUR1 għal kull persuna għal kull vjaġġ.
 
 
Dgħajjes
 
Il-Kunsill Lokali tal-Birgulaħaq ftehim mas-sidien tad-dghajjes biex jipprovdu servizz minn ħdejn id-Dwana l-Anitka fil-Belt Valletta bi ħlas ta'żewġ Ewro (€ 2) għal kull persuna u mill-Isla għall-Birgu għal prezz ta’ Euro (€ 1) għal kull persuna.
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME OF ACTIVITIES
 
 
Friday 9th October - Morning
 
Invitation to all schools to participate in the inauguration of the Birgufest 2015 activities:
 
 
09:00 - 12:00                         Knights Re-enactment
 
- Reading of the edict around the historical city of Birgu
- Dramatized re-enactment
Show put up by the Malta Tourism Authority
 
 
Fun Train Tours
 
-    A pleasant cultural tour around the City of Birgu, on the Fun Train
      Tour organized by Fun Trains
 
 
Guided Tours for School Children around various historical places in the City of Birgu
 
At the Church of the Annunciation and the Cloister of the Dominican Friar’s Convent, guided tours will be conducted by Fr. Lawrence Attard, whilst Mr. George Peresso will be conducting tours at the St Lawrence Parish Church.
 
 
 
 
09:00 – 12:00            Oratory of the Crucifix, (Church Museum)
 
09:00 - 12:00                         Inquisitor’s Palace
 
09:00 - 12:00             Maritime Museum
 
09:00 - 12:00                         Poste of Castille
 
09:00 - 12:00                         Auberge d’Angleterre
 
-          Reptile and Snakes Exhibition
                                                      Set up by the Malta Herpetological Society
 
09:00 – 12:00              Auberge de France (Cellar)
 
-          Show of Arms
 
09:00 - 12:00              Couvre Porte
 
-          Project Lazarus Malta (Medievel)
 
09:00 – 12:00              Posta of Castille
 
-          Roman 10th Legion
 
12:00 – 13:00              Vittoriosa’s Main Square
 
-          Zumba session by Kinetic Dance Studio
 
                              
                                         
Friday 9th October - Evening
 
   Couvre Porte
 
19:00 - 23:00             - Artisan Market
  Entertainment by Camilleri Trio
 
-          Lazarus Project Malta (Medievel)
 
 
                                         Auberge de France (Cellar)
-          Show of Arms
 
                                  
 
 
 
 
20:15 - 00:00                          Live Concert at the Vittoriosa’s Main Squae
 
20:30 - 22:00  Dbanned
 
22:15 – 00:00  The Crowns
 
Fun Train Tours
 
-    A pleasant cultural tour around the City of Birgu, on the Fun Train
      Tour organized by Fun Trains
 
 
Saturday 10th October - Evening
 
18:30-00:00          On the Birgu Bastions, Streets and Open Spaces
 
The Highlight of the Festival
 
Street Lights will be switched off and the City will be lit up by candlelight, creating a magical ambience.
 
19:30 – till late           St. James’ Tower
 
                                          19:30 – 20:15 – Russian Dancers
                                          20:30 – 22:00 – Virtousi
                                          22:30 -  00:00 – 40 Days of Rain
 
Couvre Porte
 
19:00 - 23:00                         - Artisan Market
 
                                         Entertainment:
 
20:30 : 23: 00 –  Willie Quartet
                   Camilleri Trio
 
-          Lazarus Project Malta (Medievel)
 
 
19.30 – 22:00              St. Anne’s Chapel (Monastery of St. Scholastica)
 
                                         19:30 – Cappella Sanctae Catherinae
                                         21:00 -  Vokafest Choir
 
 
 
20:00 - 23:00                         Church of the Annunciation – Main Gate Street
      
                                         20:00 – Vokafest Choir
                                         21:30 – Cappella Sanctae Catherinae
 
 
20:00 - 23:00                         St. Lawrence Conventual and Collegiate Church
 
 
                                          20:30  - Cappella Sanctae Catherinae
                                          21:30  - Roberta Mallia
                                          22:00 -  Kristina (pianist)
 
 
19:30 - 00:00                         Vittoriosa’s Main Square – Main Stage
 
19:45 – 20:00 – Milena Bianco
20:00 -  20:15 –  Mariah Sapiano
20:15 – 20:30 –  Nirvana Bonnici
20: 30 – 22: 00 –  Malcolm & Band
22: 30 – 00:00 -    Cash & Band
 
 
20:30 - 23:00                         Poste of Castille
 
                                         “1565 The Battle through Dance”
                                           By Kinetic Dance Studio
 
 
20:00 - 23:00                         La Vallette Street ( is-Simenta )
 
                                          20:00 – 22:00  - Bernie and Pod Acoustic
                                          22:00 – 22:30 – Russian Dancers
                                          22:30 – 00:00 -  Cryptic Street
 
 
20:00 - 23:30                         St. Lawrence Street (close to the Freedom)
 
Fun Train Tours
 
-  A pleasant cultural tour around the City of Birgu, on the Fun Train
      Tour organized by Fun Trains
 
 
21:00 - 23:00                         In several areas around the City core area
 
- Camilleri Trio
- Violinist Bernice Farrugia
- Guitarist Brenda Farrugia
 
 
 
 
20:00 - 23:00                         Fosse Street
 
Birgufest 2015 - Short Film Festival
The following films will be shown :
 
 1. Hostage - Dir  Jameson Cucciardi (Malta)
 2. The Maltese Fighter - Joshua Cassar Garpar (Malta)
 3. Xitan Bid-dublett -  Karl Schembri (Malta)
 4. Obscure - Fabrizio Fenech (Malta)
 5. Karma (Malta)
 6. The Bench – Claudia Chircop (Malta)
 7. Qalbi (Malta)
 8. The Buddy - Hannelle Demicoli (Malta)
 9. Wapped  (Malta) 
 10. Ic-Cavetta (Malta
 11.  Il-Genwin (Malta) 
 
 
Sunday 11th October
 
09:00 - 12:00                         Band Marches and Parade starting off from Couvre Porte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Places of Interest
 
 • The Conventual and Collegiate Church of St. Lawrence in St. Lawrence Street;
 • The  Church of the Annunciation in Main Gate Street;
 • The Church of St. Anne annexed to the Benedictine Nuns Monastery of St. Scholastica;
 • The Parish Museum within the Oratory of St. Joseph. Access from Victory Square;
 • The Oratory of the Crucifix, adjacent to the Church of St. Lawrence;
 • The Convent and Cloister of the Dominican Friars in Main Gate Street;
 • The St. Lawrence Band Club in Victory Square;
 • The Prince of Wales Own Band Club in Main Gate Street;
 • Traditional Food and Traditional Crafts Market – St. John’s Tower Street;
 • Auberge De France – Hilda Tabone Street;
 • Auberge d’Angleterre – Mistral Street
 
 
Mużewijiet
 
 
 • The Inquisitor’s Palace in Main Gate Street; *
 • The Maritime Museum on the Vittoriosa Waterfront. *
 
*The Inquisitor’s Palace which also includes the National Museum of Ethnography, as well as the Maritime Museum of Malta will be open till midnight on both nights with a reduced entrance of € 2.
 
 • Malta at War Museum – Couvre Porte
*During the BirguFest festival, Malta at War Museum will extend its regular opening hours.
 
 
 
 • Sunday 11th October Official re-opening of the Fort St. Angelo from 9am till 5pm.
 
 
N.B. – * all places of historical and cultural interest, Museums and exhibitions will be open to the public from 9am till late in the evening.
 
 
 
 
 
Exhibitions during BirguFest 2015
 
 
 1. Norman House in North Street
 
One of the oldest houses in Birgu, which has unique Siculo-Norman features, will be open to the public for free.
 
 
 1. Auberge de France in Hilda Tabone Street.
 
Quartet “An Art Exhibition” – An art exhibition by 4 local artists:
 
 • Diane Agius
 • Marika Borg
 • Ray Agius
 • Frank Ancilleri
 
 
 1. Auberge de France (Cellar)
 
Show of Arms
 
       4.   Auberge d’Angleterre, Mistral Street
 
A Reptile and Snakes Exhibition set up by the Malta Herpetological Society
 
 
5.     The Oratory of the Crucifix
 
Exhibition by the Kummissjoni Gimgha l-Kbira
 
6.     Parish Hall
 
An exhibition showcasing some of the beautiful Festa decorations of the St. Lawrence Feast
 
 
Food Stalls
 
The Birgufest organizers have allowed traditional Maltese food and drinks stalls to be set up at Birgu’s Main Square, in St. John’s Tower Street and Xatt ir-Rizq.
 
 
 
 
 
 
 
Parking
 
 • Fortini Football ground
 
 • Next to the Bocci Club of Kalkara (Old Oil Tanking Site – Very Limited Spaces)
 
 • The Birgu Local Council reached an agreement with the Koperattiva Coop Services to have the Park & Ride service between 6pm and 12;30am starting from Kordin, near the Hibs Football ground continuing onto Garden Road, Zabbar to Triq il-Gublew tal-Fidda, Birgu, next to the bus terminus and back. The price per person for every trip will be that of  EUR1
 
 
Water Taxi
 
The Local Council has reached an agreement with the water taxi (dghajsa) owners to provide a service from the Old Customs House in Valletta at a charge of two Euro (€2) per person and from Senglea to Birgu at one Euro (€1) per person.