Avviz Importanti lir-Residenti Kollha tal-Birgu

 

Avviz importanti lir-residenti kollha tal-Birgu

 

 Sinjuri,

 

Permezz ta’ din in-notifika, il-Kunsill Lokali tal-Birgu jixtieq jinfurmakom li l-Onorevoli Marlene Farrugia MP mil-lum sal-31 ta’ Marzu 2014 ser tkun qeghda toffri kura dentali bla hlas l-itfal kollha residenti l-Birgu ta’ taht is-sittax-il sena fil-klinika taghha li tinsab fi Triq il-Mina l-Kbira l-Birgu.

 

Ghal aktar informazzjoni u appuntament wiehed ghandu jcempel fuq in-numri 21641205 jew 99432407.

 

Il-Kunsill Lokali tal-Birgu filwaqt li jirringrazzja lill-Onor. Marlene Farrugia tal-ghajnuna taghha li qed taghti lit-tfal tal-Birgu, nheggukom sabiex ma titilfux din l-opportunita.

 

Tislijiet,

 

John Boxall

Sindku

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Important Notice to All Residents in Birgu
 
Dear All,
 
The Birgu Local Council would like to inform that Honor. Dr. Marlene Farrugia MP, from today till the 31st March 2014, will be offering free of charge dental checkups to all residents of Birgu, under 16 years of age in her clinic at Main Gate Street, Birgu.
 
For more information and appointments, one can call on 21641205 or 99432407.
 
Whilst, the Birgu Local Council would like to thank Honor. Dr. Marlene Farrugia MP for her kind help  that she is offering to all children in Birgu, we encourage you to benefit from this opportunity.
 
Regards,
 
John Boxall
Mayor