Agenda Nru 32(06)

16 ta’ Mejju 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom illi il-Laqgħa Numru 32(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser tinzamm nhar it-Tlieta, 20 ta’ Mejju, 2014 fil-hamsa ta’ wara nofsinhar (5.00pm) fl-Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill fil-Berāa ta’ Franza.

Agenda

1. Approvazzjoni tal-membri tal-Bord tal-Ghazla ghall-ingagg ta’ skrivan/a (skala 15) fuq bazi full-time.

 

Inselli għalik

 

Fiona Said

Segretarju Ezekuttiv