Agenda Nru 29(06) Kontinwazzjoni

25 ta’ Jannar, 2014

Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakom li l-kontinwazzjoni tal-laqgha numru 29 tal-Kunsill Lokali talBirgu ser isir nhar il-Hamis 27 ta’ Frar, 2014 fi tlieta u nofs ta` wara nofsinhar (3.30pm) fl-Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill fil-Berga ta` Franza.

 

Agenda

 

1. Item mal-kontinwazzjoni tal-Agenda tal-Laqgha Numru 29 tal-Kunsill – Decizjoni dwar l-ghazla ta` persuna ghal post vakant ta` Segretarju Ezekuttiv mal-Kunsill Lokali tal-Birgu.

 

Lara Mascena

Deputat Segretarju Ezekuttiv