Agenda Nru 27(06)

 17 ta` Dicmebru, 2013

 

Ghaziz Sindku, Kunsilliera,

 

Nixtieq ninfurmakom ili laqgha numru 27(06) ser issir nahr il-Hamis 19 ta` Duicmebru, 2013 fl-4.30pm fil-Berga ta` Franza.

 

Agenda

 

1. Decizjoni dwar l-ghazla tal-impjieg ta` Segretarju Ezekuttiv

 

2.Decizjoni dwar l-ghazla tal-impjieg ta` Skrivan/a Sakla 15

 

Inselli ghalik,

 

Isabella Testaferrata DeNoto

Deputat Segretarju Ezekuttiv