Agenda Nru 17(06)

 10 ta’ Gunju, 2013

Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 17(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar itTlieta 11 ta’ Gunju, 2013 fis-sebgha ta’ filghaxija (7:00pm), fil-Berġa ta’ Franza

Aġenda

1. BirguFest 2013

2. Affarijiet Ohra

 

Christine Bonello

Segretarja Eżekuttiva