Agenda Nru 16(06)

 26 ta’ April, 2013

Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 16(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tlieta 30 t’April, 2013 fil-hamsa u nofs ta’ wara nofsinhar (17:30pm), fil-Berġa ta’ Franza

Aġenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Jum il-Birgu 2013

4. BirguFest 2013

5. Il-parkegg f’Misrah ir-Rebha

6. Taghrif dwar il-progett “Oralities”

7. Approvazzjoni tal-Audited Financial Statements

8. Taghrif dwar ix-xogholijiet fid-Day Centre ghall-anzjani fil-Berga ta’ Franza

 

Christine Bonello

Segretarja Eżekuttiva