Agenda Nru 15(06)

15 ta’ Marzu, 2013

Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera Sinjuri,

Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 15(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 18 ta’ Marzu, 2013, fis-saghtejn ta’ wara nofsinhar (14:00pm), filBerġa ta’ Franza

Aġenda

1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti

2. Korrispondenza

3. Il-progett tal-Gnien Fuq tal-Hawli

4. Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsil Lokali tal-Birgu

5. Installazzjoni tas-sistema WI-FI f’Misrah ir-Rebha

6. Il-progett ta’ Triq San Lawrenz

7. Il-progett tal-pavimentar taz-zona tal-Collachio

8. Taghrif dwar il-progetti ta’ l-Unjoni Ewropea

9. Approvazzjoni tal-Performance Bonus tal-istaff klerikali

 

Christine Bonello

Segretarja Eżekuttiva