Agenda Nru 01 (07

 30 ta`April, 2015

 
Sinjuri,
 
Nixtieq ninfurmawkom li laqgħa numru 01(07) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar t-Tnejn 4 ta’Mejju, 2015 fis-sitta ta` filgħaxija (6.00pm) fil-Berġa ta’ Franza.
 
 
Agenda
 
 
1.      L-accetazzjoni tas-Sindku
 
2.      L-accetazzjoni tal-Vici Sindku
 
 
 
Tislijiet,
 
 
 
____________________
Tania Belfiore
Segretarju Ezekuttiv