Agenda 8 (06)

28 ta’ Settembru, 2012
 
Gheziez residenti,
 
Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 8(06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar Tnejn 1 t’Ottubru, 2012, fil-hamsa ta’ filghaxija (5:00pm), fil-Berġa ta’ Franza
 
Aġenda
 
1. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2. Korrispondenza
3. Sitwazzjoni tal-progett “Seatoland”
4. Impjieg ta’ handyman mal-Kunsill Lokali tal-Birgu fuq bazi full-time
5. L-iffirmar tal-ftehim mal-Belt Franciza ta’ St. Tropez.
6. L-attivita tal-BirguFest 2012
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva