Agenda 6 (06)

 9 t’Awissu, 2012

 
Gheziez residenti,
 
 
Nixtieq ninfurmakhom li l-laqgħa numru 6 (06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 13 t’Awissu, 2012, fil-hamsa u nofs ta’ filghaxija (5:30pm), fil-Berġa ta’ Franza
 
 
Aġenda
 
1.      Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Is-settur kummercjali fil-Birgu
4.      Is-sitwazzjoni ta’ l-knis u t-tindif fil-lokalita
5.      Is-sitwazzjoni tat-toroq
6.      Il-progett “COHEIRS” parti ffinanzjat mil-Unjoni Ewropea
7.      Il-progett “DECIDE” parti ffinanzjat mil-Unjoni Ewropea
8.      L-attivita tal-BirguFest 2012
9.      Jum il-Birgu, 2012
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva