Agenda 56 (05)

27 t’April, 2011
 
Gheziez residenti,
 
Nixtieq ninfurmakom li l-laqgħa numru 56(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 2 ta’ Mejju, 2011 fi 5:30 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.
 
 
 
Aġenda
 
 
 
1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Approvat il-permess tal-Gnien Pubbliku Fuq tal-Hawli
4.      Decizjoni dwar l-uzu tas-Sala Nobile fil-Berga ta’ Franza
5.      Decizjoni dwar it-tender ta’ provvediment ta’ servizz ta’ Perit u Interior Designer ghal xoghlijiet fuq is-sit storiku tal-Berga ta’ Franza
6.      Approvazzjoni tal-budget ghas-sena finanzjarja 2011
7.      Approvazzjoni tal-membri tas-sotto Kumitat ghal attivitajiet ta’ Jum il-Birgu, 2011
 
 
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Ezekuttiva