Agenda 55 (05)

 

 

16 ta’ Marzu, 2011

 

Gheziez residenti,

 

Nixtieq ninfurmakom  li l-laqgħa numru 55(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar il-Hamis 24 ta’ Marzu, 2011 fi 5:30 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.

 

 

Aġenda

 

 

            1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Approvazzjoni tal-Financial Statements ghas-sena 2010

4.      Suq ta’ haxix u frott fil-Birgu

5.      Decizjoni dwar it-tender ghaz-zamma u manutenzjoni tat-toroq pedonali u li jaghtu access biss.

6.      Decizjoni dwar it-tender ghar-restawr tan-nicca u l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu

7.      Attivitajiet ta’ Jum il-Birgu 2011

8.      Progress tax-xoghlijiet fil-Berga ta’ Franza

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Ezekuttiva