Agenda 54 (05)

22 ta’ Frar, 2011

 

Gheziez residenti,

 

Nixtieq ninfurmakom  li l-laqgħa numru 54(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar il-Hamis 24 ta’ Frar, 2011 fi 5:00 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.

 

 

 

Aġenda

 

 

1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Zvillupi dwar ix-xoghlijiet fil-Berga ta’ Franza

4.      Stima ta’ main gdid u salavita fil-Berga ta’ Franza

5.      Zvillupi dwar il-Gnien Fuq tal-Hawli

6.      Decizjoni dwar l-irtirar tat-tender tat-tindif tal-Latrini Pubblici

7.      Decizjoni dwar it-tender ghas-servizz ta’ Avukat ghal Kunsill Lokali tal-Birgu

8.      Decizjoni dwar it-tneder ghat-tiswija u manutenzjoni ta’ dawl tat-toroq

9.      Decizjoni dwar it-tender ghaz-zamma u manutenzjoni ta’ toroq pedonali u li jaghtu access biss.

10.  Decizjoni dwar it-tender ghal knis u tindif tat-toroq

 

 

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Ezekuttiva