Agenda 53 (05)

1 ta’ Frar, 2011

 

Gheziez residenti,

 

Nixtieq ninfurmakom  li l-laqgħa numru 53(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar il-Hamis 3 ta’ Frar, 2011 fi 5:30 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.

 

Aġenda

 

            1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Approvazzjoni tar-Rapport Amministrattiv

4.      Zvillupi dwar il-Progett “Seatoland”

5.      Informazzjoni dwar il-progett tal-Berga ta’ Franza

6.      Attivita ghal Jum il-Mara

 

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Ezekuttiva