Agenda 52 (05)

27 ta’ Dicembru, 2010

 

Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera

 

Sinjuri,

 

Nixtieq ninfurmakom  li l-laqgħa numru 52(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 3 ta’ Jannar, 2011 fi 5:30 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.

 

 

 

Aġenda

 

 

1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Laqgha Anwalli lir-residenti

4.      Rendikont ta’ l-attivita tal-“BirguFest 2010”

5.      Impjieg ta’ skrivan/a mal-Kunsill Lokali tal-Birgu

6.      Allokazzjoni ghal Ufficju Informattiv ghat-Turisti fil-Birgu

7.      Tender ghaz-zamm tat-tindif tal-latrini pubblici fil-Birgu

8.      BirguFest 2011

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Ezekuttiva