Agenda 51 (05)

22 ta’ Novembru, 2010

 

Gheziez residenti,

 

Nixtieq ninfurmakom  li l-laqgħa numru 51(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar il-Hamis 2 ta’ Dicembru, 2010 fi 5:30 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.

 

Aġenda

1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      Sala tal-Parocca tal-Birgu

4.      Konferenza tal-Progett “Oralities” fil-Birgu f’Marzu 2011

5.      Taghrif dwar il-progett tal-Berga ta’ Franza

6.      Taghrif dwar il-progett “SECRET”

7.      Hatra u approvazzjoni ta’ sotto-kumitat ghal attivita f’Lulju, 2011

8.      Harga Kulturali ghal zmien il-Milied

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Ezekuttiva