Agenda 5(06)

10 ta’ Lulju, 2012
 
Għeżież residenti,
 
 
Nixtieq ninfurmakom li l-laqgħa numru 5 (06) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser issir nhar il-Ħamis 12 ta’ Lulju, 2012, fil-ħamsa u nofs ta’ filgħaxija (5.30pm) fil-Berġa ta’ Franza.
 
Aġenda
 
1.      Qari u Approvazzjoni tal-Minuti
2.      Korrispondenza
3.      Żjara tal-Kardinal Prospero Grech fil-Birgu
4.      Jum il-Birgu, 2012
5.      Birgufest 2012
6.      Il-Kumitat tar-Reġjun Xlokk
7.      Attivita ta’ Scuba Diving
8.      Wirja ġewwa l-Berġa ta’ Franza mis-Sur Andrew Bugeja
9.      Is-Sitwazzjoni tat-toroq fil-Birgu
10. Installazzjoni tas-sistema tal-aircondition fil-Berġa ta’ Franza
 
 
 
 
Christine Bonello
Segretarja Eżekuttiva