Agenda 49 (05)

 

1 ta’ Ottubru, 2010

 

Gheziez residenti,

 

Nixtieq ninfurmakom  li l-laqgħa numru 49(05) tal-Kunsill Lokali tal-Birgu ser isir nhar it-Tnejn 4 ta’ Ottubru, 2010 fi 5:30 ta’ filgħaxija fil-Berga ta’ Franza.

 

Aġenda

1.      Qari u Approvażżjoni tal-Minuti

2.      Korrispondenza

3.      L-ahhar zvillupi dwar l-attivita tal-BirguFest 2010

4.      Zjara ta’ wiehed mil-Kummissarji ta’ l-Unjoni Ewropea fil-Birgu

5.      Zvillupi dwar il-progett iffinanzjat mil-Unjoni Ewropea, il-Progett “SECRET”

6.      Zvillupi dwar il-progett iffinanzjat mil-Unjoni Ewropea, il-Progett “Seatoland”

7.      Il-progett “Traditional Music and Instruments – Connecting Cultures”

8.      Presentazzjoni tal-Budget ghas-sena finanzjarja 2010

 

 

 

 

Christine Bonello

Segretarja Ezekuttiva